Co jsou archetypy divoké ženy a amazonky?

Mým přáním i cílem je dodat ženám divokou energii a zažehnout jejich sílu.
Aby každá z nás dokázala rozbít klec konvencí „jaká by správná žena měla být“, skutečně mohla být sama sebou a jít si za svými sny.

Co má společného moje kniha AMAZONKY – na přelomu věků a například video Správná žena… aneb skutečná ženská přirozenost? Co má společného povídka Zpět ke své síle a moje blogové články o divokých ženách? Co vlastně všechny mé, a přiznejme si mnohdy různorodé, projekty spojuje? Je to archetyp divoké ženy a archetyp amazonky. A myslím, že už je na čase to jádro pudla mých projektů pořádně vysvětlit. Takže jdeme na to. 🙂

Co je archetyp divoké ženy?

  • Divoká žena je vždy sama sebou. Nehraje roli „hodné holky“. Ví, že jí nikdo nemá právo říkat, jaká má být.
  • Divoká žena se nebojí projevovat své emoce. Umí být něžná i pečující, ale nebojí se ani vrčet a cenit tesáky, když je třeba. Nebojí se plakat ani skákat radostí po nábytku. Bez ohledu na to, kolik jí je let.
  • A HLAVNĚ: Divoká žena dobře ví, že má v sobě vlčí nezkrotnost a divokost, která jí vždycky dodá sílu překonat překážky.
foto: Kristýna Růžičková

Archetyp divoké ženy by se dal považovat za jakýsi obecný archetyp. Pojmenovala ho jungiánská psychoanalytička Clarissa Pinkola Estés a myslela tím onu divokou, nespoutanou a moudrou část duše, kterou v sobě má každá žena. Poznání a pochopení tohoto archetypu nejen že závratně zvětšuje škálu toho, co je a není ženská přirozenost, ale hlavně nám dává klíč k pochopení sama sebe, a to včetně všech našich „špatných“ vlastností. Více o tomto archetypu najdete v článku Osvoboď divošku a osvobodíš sebe.

Co je archetyp amazonky

  • Amazonka je žena, která si uvědomuje svou sílu a nebojí se ji ukázat. Odmítá plnit úlohu „správné ženy“, dělat se menší nebo slabší, jen aby byla přijímaná okolím.
  • Amazonka nepatří žádnému muži, svůj život drží pevně ve svých rukou a její svoboda je pro ni vším. Dokonce i když zrovna má nějakého partnera, zůstává nezávislá, soběstačná a nesejde ze své cesty.
  • Amazonka má duši válečnice. Je vždy připravena pozvednout meč za to, čemu věří. I kdyby měla stát sama a proti všem.
foto: Kristýna Růžičková

Archetyp amazonky vychází z uceleného panteonu bohů, který pokrývá všechny typy osobností. Nabízí nám tak škálu archetypů, ve kterém se může najít opravdu každý. Amazonka je v tomto panteonu podkategorií panenských bohyň (nepatřící žádnému muži). Její zástupkyně jsou například slovanská Devana, řecká Artemis nebo římská Diana. 

I když se v Čechách v posledních letech paleta archetypů přece jen rozšířila a už nemáme jediný ženský vzor (vzor Panny Marie), na archetyp amazonky se tu stále kouká přezíravě. Ještě stále se odmítá uvěřit historickým zkazkám o bojujících ženách. Ještě stále se rázným dívkám říká, aby se nechovaly jako kluci. A ještě stále jsou ženy, které nechtějí založit rodinu, považovány za jakýsi exces nebo výstřelek mládí. 

Pravda, žen naplno spadajících do archetypu amazonky není mnoho, ale zato si skoro každá žena nějakou takovou fází prošla. A mnohdy i vícekrát. A tak je jedině správně, aby i v tu chvíli tyto ženy věděly, že „nejsou jako chlap“, že nejsou divné, že je s nimi všechno naprosto v pořádku. Že jsou typické ženy – ženy amazonky.

Své projekty tvořím nejen proto, abych ženám dodala odvahu věřit v sebe sama a konat, abych zažehla jejich sílu (kterou v sobě mají, protože jsou ženy 🙂 ), ale taky prostě proto, aby skutečně KAŽDÁ žena věděla, že je „správně“. Aby každá žena mohla být sama sebou, i když zrovna nespadá do škatulky středověké „správné ženy“.

foto: Kristýna Růžičková