Rozhodnutí

Podle skutečného příběhu královny Tomyris − 6. století př. n. l.

Zásadní rozhodnutí, které určí osud mého lidu. Řekli byste, že jsem nad ním přemýšlela dlouhé hodiny, že mě čekala bezesná noc, ve které jsem zvažovala všechna pro a proti... Já ale měla jasno hned. Ještě dříve, než jsem ten list dočetla.

V tom listě mi sám velký dobyvatel nabízel volbu mezi sňatkem a válkou. Oznámil mi, že plánuje připojit mé území ke své říši, ale mně, jako jedné z mála, dává možnost nejít krvavou cestou. Jak velkorysé. Ten hlupák zřejmě vůbec netuší, s kým mluví… Jsem královnou Vórů − národa hrdých válečníků! Možná nás není tolik, ale každý jeden můj válečník vydá za deset jeho vojáků. To vážně čekal, že bych byť jen na moment zvážila možnost stát se jednou z jeho děvek a svůj lid mu položit k nohám jako věno? Přijetí takové nabídky by znamenalo uznat, že můj lid není na válku dost silný, a to NIKDY neudělám. Je mi jedno, o kolik hlav je větší jeho armáda, kolik území jako to naše už dobyl. Můj lid bude bojovat do posledního z nás!

Že je to zbrklé rozhodnutí? Možná… Přesto jsem rozhodnutá pevně.

Povídka Rozhodnutí - královna bojovnice | Wild Diana

„Má královno, odpusť, nesu zlé zprávy… Naše armáda byla poražena.“
„Proč mi zprávu neoznamuje můj syn?“
„Padl.“
„Jak?”
„Dobyvatel nastražil léčku. Váš syn… On padl do zajetí… Nedokázal snést, že lest neprokoukl, že byl připraven o čest…”
„Dost. Svolej všechen bojeschopný lid. Vojáky i rolníky. Prvního úsvitu po úplňku vytáhneme proti dobyvateli znovu. A tentokrát rozpoutáme takové peklo, jaké tato půda ještě nezažila.”
„Ano, má paní. Komu mám svěřit vedení armády, když váš syn…”
„Své vojsko povedu já sama.”

Povídka Rozhodnutí - královna bojovnice | Wild Diana

Nečestný boj, lsti, intriky… Tak tohle je ten velký dobyvatel! Muž, kterého se bojí celý východní kontinent, není nic víc než krysa beze cti! Tohle zjištění mě stálo polovinu armády a mého syna dohnalo k samovraždě... Příliš vysoká cena.

Můj milovaný syn. Byl to vzor dokonalého válečníka, dokonalý vzor cti. Nejsilnější ze všech mužů, nejlépe se všech ovládal kopí i meč a vždy udělal to, co je správné. Ano, snad byl příliš horlivý, příliš impulzivní, ale copak se dá mladému vyčítat mládí? Jednoho dne by z něj jistě byl moudrý král. Jenže nebude… Ztratil svou čest a udělal to jediné, co mohl, aby nezemřel jako hakur, aby nezemřel beze cti a nebyla mu navždy zavřena brána posmrtného života. Ani to mu nemohu vyčítat. Tohle nebyla jeho vina. Jeho ne…

Možná si říkáte, že nyní svého rozhodnutí lituju. Že si vyčítám, že jsem nesouhlasila se sňatkem. Opak je pravdou. Nikdy jsem o svém rozhodnutí nebyla přesvědčenější než dnes! Dobyvatel je válečník s krysí hlavou a musí proto dostat, co si zaslouží. Za jakoukoliv cenu!

Navíc… Kdybych o svém rozhodnutí byť jen na moment zapochybovala, musela bych připustit, že nějaká další možnost vůbec existovala… Ne, neexistovala!

Patnáct tisíc jeho válečníků proti mým pěti tisícům. Tak dobyvatel přece jen přijal mou výzvu k odvetě. A pečlivě se na ni připravil. Moudré. Početní převaha však jeho osud nezmění. My jsme Vórové − lid, který se rodí s mečem v ruce. A já, královna Vorů, matka svého lidu a svého syna, přísahám bohům, že neopustím bojiště bez dobyvatelovy hlavy ve svých rukách!

Hakur − nejhorší osud, který může válečníka potkat. Takový osud nečeká jen ty, kteří ztratí svoji čest, ale také ty, kteří přijdou o svou duši. Pokud je tělo válečníka spáleno bez hlavy, je potupen, byl připraven o svou duši. A na místo posmrtného života ho čeká jen nekonečná prázdnota a zatracení. To je, můj drahý dobyvateli, osud, který ti přináším. To je má spravedlnost. To je má pomsta…

Povídka Rozhodnutí - královna v bitvě | Wild Diana

„Má paní, stahují se! Zpráva, že jste zabila dobyvatele, se šíří bojištěm jako lavina děsu. I zadní voje už prchají!”
„Velmi dobře. Svolej jezdce a vydejte se za nimi. Nepolevíte, dokud je nezaženete až do vln východního moře, rozumíš?”
„Jistě, má královno.”

„PŘINESTE MI DOBYVATELOVO TĚLO!”

Povídka Rozhodnutí - inspirovana kralovnou Tomyris | Wild Diana

Tomyris 6. století př. n. l.

Tomyris byla královnou Massagetů – jednoho z kočovných íránských kmenů. Proslavila se především bitvou s Kýrem Velikým (zakladatelem perské říše). Ten – s touhou dobít další území – vstoupil se svou armádou na její území a zákeřnou lstí porazil vojsko vedené jejím synem. Když se to královna dozvěděla, obvinila Kýra, že je zbabělý podvodník a žádala, aby se jí postavil v čestném boji. Pak zmobilizovala veškerou svou válečnou moc a svedla s ním největší bitvu oněch časů. Perské vojsko bylo rozdrceno a Kýros Veliký padl.

Tomyris je do dnes mezi kazachy uctívána jako velká královna a bojovnice za svobodu.

AUTOR: Diana Průšová 2022